Başarı belgesiBaşarı belgesi. Bir yıl daha DABO.

Okulda 10 Kasım.